Chính sách bảo hành và quy trình giao dịch Fanpage

  • Quy trình giao dịch :
    • Khách hàng có thể thanh toán 1 lần thì sẽ được thêm làm admin, quản lý page ngay vì fanpage 2TZ Media trực tiếp kiểm soát.
    • Khách hàng có thể cọc trước 50% để thay đổi tên fanpage theo yêu cầu. Đổi tên hoàn thành thì khách hàng thanh toán nốt 50% còn lại và 2TZ Media tiến hành bàn giao. Việc đặt cọc này để dễ dàng hơn cho các khách hàng ở xa, cũng như hạn chế tình trạng khách hàng ảo, không thiện chí.
    • Với những khách hàng có nhu cầu giao dịch số tiền lớn, 2TZ Media vẫn hỗ trợ làm việc trực tiếp.
    • Việc đổi tên hoàn thành trong khoảng 48h – 72h (có thể sớm hơn dự kiến).

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể liên hệ

Fanpage hỗ trợ : https://www.facebook.com/2tzmedia.com.vn/

Điện thoại:

0834086666‬

Zalo:

0834086666‬

 📧Mail : sale@2tzmedia.com.vn