Có nên chạy quảng cáo Facebook chiết khấu?

Đơn vị chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ chạy quảng cáo Facebook chiết khấu dành cho những khách hàng nhu cầu.