Thuê Page tích xanh và dịch vụ bật tính năng quảng cáo khi livestream cho fanpage thường

DỊch vụ mua bán cho thuê fanpage tích xanh, page thường có tính năng ads livestream .Mở tính năng ads khi livestream cho fanpage có sẵn.