Dịch vụ thu mua phế liệu sắt , nhôm , đồng , mạch điện tử ….giá cao

Dịch vụ thu mua phế liệu, sắt, nhôm, đồng, mạch điện tử,… giá cao, chốt đơn nhanh, thanh toán tiền mặt.