Cách xem người thích trang của mình trên facebook

Cách Xem Người Thích Trang Của Mình Trên Facebook 2019

Xem nguồn gốc lượt thích Trang của bạn

Bạn có thể xem số lượt thích Trang đã diễn ra trên Trang của bạn, quảng cáo, thông qua đề xuất trên Trang và các nguồn khác.

Cách xem nguồn gốc lượt thích Trang của bạn:

  1. Nhấp vào Thông tin chi tiết ở đầu Trang của bạn.
  2. Nhấp vào Lượt thích ở cột bên trái.
  3. Cuộn xuống Nơi xảy ra các lượt thích Trang.
  4. Nhấp vào biểu đồ để xem nguồn của các lượt thích theo ngày.

Xem số lượng người đã thích và bỏ thích Trang của bạn

Để xem số lượng người đã thích và bỏ thích Trang của bạn trong một khoảng ngày cụ thể:

  1. Nhấp vào Thông tin chi tiết ở đầu Trang của bạn.
  2. Nhấp vào Lượt thích ở cột bên trái.
  3. Ở trên cùng bên phải, chọn ngày Bắt đầu và Kết thúc cho khoảng ngày bạn muốn xem.
  4. Cuộn xuống Số lượt thích thực.
  5. Nhấp vào biểu đồ để xem nguồn của các lượt thích và bỏ thích theo ngày.

Để bảo vệ quyền riêng tư của những người thích Trang của bạn, bạn không thể xem ai đã bỏ thích Trang của mình.